Teolog er en som i lang tid har studert teologi. Det vil si religion, filosofi og religiøse tekster. For å kunne si at man er teolog, må man som oftest ha bestått en spesiell eksamen.

Ordet forbindes mest med kristendommen. For å få jobb som prest i kristne trossamfunn, må man være teolog. Det kalles å bli ordinert til prest.

I jødedom og islam brukes andre ord på dem som har gjennomført religiøse studier i mange år. Det er ord som imam eller rabbiner.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Bente Groth
Religionshistoriker