Diagrammet viser med farge hvordan barn kommer seg til skolen. 45 prosent går, 35 prosent kjører bil, 8 prosent sykler, 7 prosent tar trikk og 6 prosent tar buss.
Kakediagram. Diagrammet viser hvor mange prosent av elevene i en skoleklasse som går, sykler, kjører bil, buss eller trikk til skolen.
Illustrasjon

Diagram er en figur som viser hvor store to eller flere størrelser er i forhold til hverandre. Man bruker mange forskjellige diagrammer i naturvitenskap og statistikk.

Det finnes flere ulike typer diagrammer.

Kakediagram

Et kakediagram blir tegnet som en sirkel, og hver del vises som et «kakestykke». Kakediagram blir brukt for å vise forholdet mellom delene (kakestykkene) og helheten (hele kaka).

Kakediagram kalles også sektor-diagram. En sektor er det samme som en del eller et område.

Søylediagram

Diagrammet har alternativene kroneis, magnum, lollipop, båtis og sandwich på linjen bortover. På linjen som går oppover står antall som liker de forskjellige typer is.

Søylediagram. Diagrammet viser hvor mange barn i en klasse som liker de forskjellige typene is.

Søylene viser at det er 6 som liker Kroneis, 8 som liker Lollipop og så videre.

Illustrasjon

Et søylediagram viser resultatene av en undersøkelse man har gjennomført. Diagrammet har en vannrett linje som går bortover og en loddrett linje som går oppover. På den vannrette linjen står de svarene man har undersøkt. På den loddrette linjen står tall som viser antall svar. Hver søyle viser hvor mange som har gitt ett bestemt svar.

Søylediagram kalles også stolpediagram.

Linjediagram

En illustrasjon med en linje bortover og en linje oppover. Linjen bortover viser klokkeslett. Linjen oppover viser temperaturen.
Linjediagram. Diagrammet viser temperaturen på forskjellige tidspunkt, fra klokka 02 om natta til klokka 10 om formiddagen.
Illustrasjon

Et linjediagram viser resultater på noe man studerer over lengre tid, for eksempel temperaturer. Et punkt er en måling på en bestemt tid, og man trekker linjer mellom punktene. Da kan man se om det man har målt går oppover eller nedover over tid.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Aambø
Stipendiat i matematikk, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet