Illustrasjon
Et koordinatsystem er en type graf. X-aksen er vannrett og y-aksen er loddrett.
Illustrasjon
Graf
Grafer kan brukes til å vise fram tall som utvikler seg over tid. Denne grafen viser hvor mange fødsler det var i Norge per 1000 kvinner, for hvert år fra 1970 til 2020. Linjen viser om tallet har gått opp eller ned fra året før.

Graf er en type illustrasjon som viser fram informasjon. Denne informasjonen er for eksempel resultater av målinger eller tall som utvikler seg over tid. Grafen kan vise hvor stor én verdi er i forhold til en annen verdi. Grafer blir mye brukt innenfor matematikk, statistikk, naturvitenskap og økonomi.

En graf kan gjøre det enklere å forstå informasjon enn en tabell, særlig hvis det er mange tall og store tabeller. Grafer kan se ulike ut.

Grafen kan for eksempel være et koordinatsystem med to akser (linjer). Det har en vannrett x-akse og en loddrett y-akse. Man kan plassere inn tall langs begge aksene.

Ordet graf kan også brukes som et synonym til diagram. Diagram er en figur som gir et bilde av forholdet mellom to eller flere størrelser.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Aambø
Stipendiat i matematikk, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet