Illustrasjon
Det midterste tallet er 500 000. Det betyr at medianen er 500 000.
Illustrasjon

Median er den midterste verdien i en liste med tall. Median brukes i statistikk til å si hva som er en vanlig verdi i en samling av tall.

Medianverdien deler listen med tall i to: Den ene halvparten av tallene har lavere verdi enn medianen. Den andre halvparten av tallene har høyere verdi enn medianen.

Median og gjennomsnitt

Både median og gjennomsnitt brukes i statistikk for å beskrive hva som er typisk eller vanlig. Hvis det er en jevn fordeling av tallene, er medianen og gjennomsnittet ganske like. Da spiller det ingen rolle hva man bruker. Men hvis fordelingen er veldig ujevn, kan det bli stor forskjell.

Eksempel:

En gruppe på 21 personer har følgende lønn:

  • 10 personer tjener 400 000
  • 10 personer tjener 500 000
  • 1 person tjener 10 millioner

Gjennomsnittslønnen er over 900 000. Dette er ikke en vanlig lønn i denne gruppa, siden nesten alle tjener mye mindre enn det. Her er medianen bedre for å si hva som er en vanlig lønn.

Medianen får man ved å sortere tallene i rekkefølge etter størrelse, og så plukke ut tallet midt i rekken. Da skriver man 400 000 ti ganger på rad, deretter 500 000 ti ganger på rad, og til slutt 10 millioner. Det midterste tallet er 500 000. Det betyr at medianen er 500 000 kroner.

Hvis man skal finne medianen av en liste som inneholder et partall, tar man gjennomsnittet av de to tallene som står i midten. For eksempel er medianen til listen 1, 3, 5, 7 lik \(\frac{3+5}{2} = 4\).

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Aambø
Stipendiat i matematikk, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet