Kildekritikk
Store norske leksikon har laget plakater med enkle huskeregler for kildekritikk. Last ned plakat.
Kildekritikk
Av /Store norske leksikon.
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Kildekritikk er å prøve å finne ut om man kan stole på tekstene, videoene eller personene man får informasjon fra.

Man bruker kildekritikk så man ikke blir lurt til å tro på noe som ikke er sant. Det er spesielt viktig å bruke kildekritikk når man finner informasjon på internett og i sosiale medier.

Kildekritikk er en av måtene man kan finne ut om noe er falske nyheter.

Når man søker på internett, får man mange treff. Da er det viktig å vurdere hvilke treff som gir god og sann informasjon. Dette er en måte å drive med kildekritikk på.

Når man skal drive med kildekritikk, må man stille noen viktige spørsmål om kilden:

Er denne kilden til å stole på?

Man kan for eksempel se på om man vet hvem informasjonen kommer fra. Hvis det ikke står hvem som har laget informasjonen, er det vanskeligere å stole på det som står der.

Man må også tenke på om denne kilden kan noe om saken. En lege kan for eksempel mer om sykdommer enn folk som ikke er leger.

Man må også vurdere hva som er grunnen til at noen sier det de sier. En reklame prøver ønsker å få folk til å kjøpe noe, og da er det ikke sikkert at man kan stole på det som blir sagt.

Er det sannsynlig at informasjonen er sann?

Når man skal vurdere om noe er sant, kan man blant annet se på hvor godt forklart det er.

Det er ofte lurt å sammenligne med andre kilder for å se om flere av dem sier det samme.

Er dette en god kilde for det man vil vite?

Når man skal vurdere om noe er en god kilde, bør man se på om kilden faktisk handler om det man lurer på. En lærebok i historie en bedre kilde til historiske hendelser enn en kokebok.

Å bruke kilder

Når man skal skrive en oppgave på skolen, må man bruke kilder for å finne informasjon. Det kan for eksempel være bøker og nyhetsartikler, eller tekster og videoer som er hentet fra nettet. Man bør bruke flere kilder, så man kan sammenligne hva de ulike kildene sier om temaet.

Det er vanlig at man lager en liste over hvilke kilder man har brukt. De som leser det man skriver, kan bruke kildekritikk til å vurdere om de kildene som står på lista, er til å stole på.

sosiale medier finnes det mye informasjon som er feil, eller som blir brukt på en måte som gir feil inntrykk. Det er lurt å være kildekritisk til videoer på for eksempel YouTube, TikTok og Snapchat.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Arnt Maasø
Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo