Faktaboks

Også kjent som

KI, artificial intelligence, AI

Foto av Siri-ikon.

Siri er en digital assistent fra Apple som brukeren kan stille spørsmål og få hjelp av. Ved å bruke stemmen, kan man få Siri til å utføre ulike oppgaver.

Foto av Siri-ikon.
Av /Apple.
Lisens: CC BY 2.0

Kunstig intelligens, ofte forkortet til KI, lar datamaskiner løse problemer uten at mennesker har fortalt hvordan det skal gjøres. I stedet etterligner maskinene hvordan mennesker lærer og bruker kunnskap.

Bruk

Inne i en selvkjørende bil. Bildet er tatt fra baksetet i bilen, og det er ingen sjåfør som sitter bak rattet foran. En stor dataskjerm foran på dashbordet viser bilde av trafikken utenfor bilen.

Selvkjørende biler bruker kunstig intelligens i trafikken.

Foto av selvkjørende bil.
Av .

KI kan brukes på de fleste områder der datamaskiner løser problemer. Det kan blant annet brukes til:

  • å kjenne igjen bilder, for eksempel automatisk gjenkjenning av bilskilter i en bomring
  • å svare på spørsmål hos kundeservice, såkalte chatboter
  • å skrive tekster
  • roboter, for eksempel biler som kan kjøre selv.
  • sosiale medier, for eksempel algoritmene som styrer hvilke innlegg man ser.

Koding

Vanligvis styres datamaskiner av en kode skrevet av en programmerer som sier akkurat hva de skal gjøre. I KI trenes maskinen opp til å løse problemene selv. For å trene maskinen kan den gies mange eksempler på problemer og mulige løsninger, eller enorme mengder med fakta. Da vil maskinen etterhvert finne frem til nye algoritmer.

KI kan etterligne hvordan hjernen fungerer når den lærer nye ting. Da kan det gjøres i noe som heter nevrale nettverk.

Utfordringer

KI trenes på informasjon som den får av mennesker. Denne informasjonen kan inneholde fordommer og feil. Det er ikke alltid tydelig hvordan KI kommer frem til svarene. Da er det vanskelig å være sikker på at svarene maskinen gir er riktige. Den kan gi riktig svar i millioner av tilfeller, for så å gi et galt svar. Da er det ikke sikkert man oppdager feilen.

Kunstig intelligens utvikler seg raskt. Det gjør mange bekymret. Lover og regler lages ofte etter at KI har blitt tatt i bruk.

Kunstig intelligens er nå blitt så avansert at det kan endre sine egne systemer. Der man før brukte måneder og år på å kode nye versjoner av systemer, gjør KI det selv mye raskere. Noen er bekymret for at utviklingen går så fort at mennesker ikke lenger har kontroll.

Andre er bekymret for mange skal bli arbeidsledige fordi KI kan erstatte jobber som mennesker gjør. I tillegg kan noen bruke KI til å påvirke eller styre andre. KI kan for eksempel styre hvilken informasjon man ser på sosiale medier.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Tom Heine Nätt
Førstelektor, Høgskolen i Østfold