Faktaboks

narsissistisk personlighetsforstyrrelse

tidligere kalt psykopati

Narsissistisk personlighetsforstyrrelse er en diagnose. Det er ikke en sykdom, men det betyr at man har en personlighet som ikke er som hos andre. Dette kalles en personlighetsforstyrrelse.

En som har narsissistisk personlighetsforstyrrelse, tror at hen er bedre enn alle andre. Personen har et stort behov for å få oppmerksomhet og bli beundret.

En person med denne forstyrrelsen kan føle seg liten og lite verdt på innsiden. Men likevel er det ofte menneskene rundt som har mest problemer på grunn av denne personlighetsforstyrrelsen.

Narsissistiske trekk

Kjennetegnene til denne typen personlighetsforstyrrelse kalles narsissistiske trekk. Mange kan ha noen slike trekk, uten at de har en personlighetsforstyrrelse.

Noen kjennetegn kan være at man:

 • tror man er veldig viktig
 • drømmer om stor suksess og makt
 • ser seg selv som spesiell og unik
 • bare vil være sammen med andre spesielle mennesker med høy status
 • krever overdreven beundring og skryt
 • forventer å bli behandlet spesielt
 • utnytter andre
 • er misunnelig
 • mener at man er bedre enn alle andre og alltid har rett
 • skylder på andre
 • ikke tar ansvar for egne handlinger
 • mangler evne til å forstå andres følelser og behov
 • har problemer med å takle kritikk
 • blir lett såret og fornærmet
 • blir sint om beskjeder ikke blir fulgt
 • kan avslutte vennskap på grunn av småting

Inni kan personen føle seg:

 • sårbar
 • full av skam, uten å ville innrømme det
 • liten og hjelpeløs

Diagnose

Det er først når de narsissistiske trekkene går ut over livet til personen og de rundt at man kan få en diagnose. Bare psykologer og psykiatere kan gi diagnosen. I Norge har omtrent 30 000 mennesker diagnosen. Det er omtrent én av 200 personer. De fleste er menn.

Årsak

Det finnes ikke én årsak til at noen får narsissistisk personlighetsforstyrrelse. Hos noen kan det henge sammen med:

 • traumer da de var barn
 • overdrevet skryt og ekstrem beundring som barn
 • konstant kritikk eller mangel på oppmerksomhet som barn
 • gener (arv)

Behandling

Det kan være vanskelig å behandle personer med denne personlighetsforstyrrelsen. Hvis man skal kunne lære en som har narsissistisk personlighetsforstyrrelse hvordan hen kan være sammen med andre mennesker, må personen selv ha lyst til å få hjelp.

En person med narsissistisk personlighetsforstyrrelse synes ofte ikke at det er noe galt med dem. I stedet mener de ofte at det er noe galt med alle andre. De kan også mene at andres råd ikke er gode nok, ettersom de selv ofte føler seg smartere og bedre enn alle andre.

Folk med denne forstyrrelsen har store problemer med å være sammen med andre mennesker på en positiv måte. Det kan være veldig vanskelig for andre å være sammen med dem eller å ha dem i familien sin.

For pårørende kan det være nyttig å snakke med en psykolog.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Bernhard Weidle
Førsteamanuensis, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet