Foto av et rødt pass som ligger på et papirkart. På et stort blått felt i kartet står det NORGE.
Norsk pass
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Et pass er et dokument som viser hvem en person er. Passet gir en person lov til å reise fra hjemlandet sitt til andre land.

Pass er gyldig legitimasjon i hele verden.

Passet

Et pass er vanligvis formet som en liten bok med informasjon om den som eier passet.

Informasjon i passet:

  • navn
  • foto av personen
  • hvor man er statsborger
  • fødested
  • fødselsnummer
  • høyde
  • øyenfarge
  • dagen passet er laget
  • dagen passet ikke gjelder lenger

Passet er laget på en måte som gjør det vanskelig å forfalske. I norske pass er det en liten elektronisk brikke, en mikrochip. Mange andre lands pass har også en slik brikke. Den inneholder mer informasjon om eieren av passet, som fingeravtrykket. Brikken gjør at passet kan leses av elektronisk. Det gjør det lettere å vise hvem personen er og å finne ut av om passet er ekte.

Norsk pass

For å få norsk pass må man være statsborger i Norge. Det er vanligvis politiet på stedet man bor som utsteder pass. Det vil si at man må søke til politiet om å få pass, og at det er politiet som lager og deler ut passet når det er ferdig.

Når personer under 18 år skal søke om pass, må foreldrene godkjenne søknaden. Minst én av foreldrene må være med barnet til politiet når man skal få passet.

Norske pass er gyldige i 10 år for voksne og ungdom over 16 år. De er gyldige i mellom 2 og 5 år for barn og unge under 16 år.

Nødpass

Det tar litt tid å få et pass, men hvis det haster veldig kan politiet utstede nødpass. Et nødpass kan bare brukes til én reise. Ikke alle land godtar nødpass som reisedokument.

Pass på reise

Vanligvis er det grensekontroll på grensen mellom to land. Personer som reiser over grensen må vise pass og kanskje visum. Visum er en tillatelse til å reise inn i et bestemt land.

Norske statsborgere trenger pass når de reiser til andre land, med noen unntak. I tillegg til pass må norske statsborgere ha visum for å reise inn i en del land.

Norge har avtalt med landene i Norden at norske statsborgere kan få reise inn i landene uten pass. Det gjelder Danmark, Sverige, Finland og Island. Personer fra de landene kan også reise inn i Norge uten pass. Det kalles passfrihet.

I tillegg har Norge en avtale med mange land i Europa om at folk med norsk pass kan reise over grensen uten å bli kontrollert. Denne avtalen kalles Schengensamarbeidet.

Utlendinger som kommer til Norge, skal som regel ha med seg pass eller annet godkjent reisedokument.

Reglene om norsk pass

Reglene om hvem som kan få norsk pass, står i en lov som heter passloven. For eksempel kan ikke en person som er etterlyst av politiet få pass. Grunnen til det er at politiet ikke vil at hen skal rømme til et annet land.

Kjæledyrpass

Hunder, katter og ildere trenger eget pass hvis man skal ta dem med til utlandet. Passet forteller at dyret er vaksinert og at det ikke er sykt. Det er veterinærer som skriver ut kjæledyrpass.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Gisle