Faktaboks

personlighet

personlegdom på nynorsk

Personlighet er hvordan man er som person, og hvordan man pleier å oppføre seg. Personligheten består av mange ulike deler, som kalles personlighetstrekk. Noen eksempler på personlighetstrekk er det å være nysgjerrig, det å like å planlegge ting på forhånd og det å trives med å møte nye mennesker.

Ingen mennesker har helt lik personlighet, og alle har både styrker og svakheter.

Personligheten er med på å påvirke hvordan man reagerer på ulike situasjoner og hvordan man håndterer ulike problemer.

Personligheten er ganske stabil gjennom livet. Den utvikles når man er barn, og hos de fleste er den omtrent ferdig utviklet i starten av 20-årene.

Personlighet og identitet

Personlighet henger sammen med identitet, men er ikke det samme. Identitet er hvordan en person selv mener at hen er. Hvordan et menneske oppfatter seg selv, trenger ikke å være sånn hen faktisk er. Personligheten er hvordan man faktisk er.

Psykologi

Psykologi er et fag der man blant annet studerer personlighet. Folk som jobber med å forstå andres personlighet, er psykologer.

Psykologer forsøker å finne ut av hvilke personlighetstrekk ulike mennesker har.

Psykologer kan noen ganger hjelpe mennesker med å endre litt på et personlighetstrekk. For eksempel er det noen som blir veldig fort sinte. Psykologer kan lære bort noen teknikker for å få bedre kontroll over følelsene sine.

Det er ofte vanskelig å endre på personligheten.

Sykdom

Noen kan forandre personlighet på grunn av sykdom. For eksempel kan eldre mennesker som får demens, endre personlighet. Også psykiske sykdommer kan påvirke personligheten i kort eller lang tid.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jan Ivar Røssberg
Professor i psykiatri, Universitetet i Oslo