Kriminell lavalder er en aldersgrense for når man kan bli dømt til straff hvis man gjør noe ulovlig. I Norge kan ikke barn og ungdom under 15 år dømmes til straff. Det betyr for eksempel at de ikke kan bli satt i fengsel, og kan heller ikke få bot.

De som er under 15 år kan ikke bli arrestert av politiet. Likevel kan politiet ta personen med seg, hvis hen for eksempel ikke gjør som politiet sier og fortsetter med noe som ikke er lov. Politiet kan også ta med seg personer under 15 år som er veldig beruset.

Hvis noen under 15 år har gjort noe kriminelt for å skaffe seg penger eller ting, kan politiet ta det fra dem.

Selv om de ikke kan få straff, er det fortsatt alvorlig når et barn eller en ungdom gjør noe kriminelt. Da kontakter politiet de foresatte til barnet. Av og til blir barnevernet kontaktet for å hjelpe barnet eller ungdommen, slik at de ikke fortsetter å gjøre kriminelle ting. Barnevernet kan noen ganger også bli bedt om å hjelpe når ungdom mellom 15 og 18 gjør noe kriminelt.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Ivar Husby
Politihøgskolen