Kjønnsroller er forventninger til hvordan man skal være som mann eller kvinne, gutt eller jente. Kjønnsrollene er knyttet til kulturen og samfunnet der man bor.

Uskrevne regler

Bilde av Wurst med Eurovision-pokalen
Conchita Wurst vant Eurovision Song Contest i 2014 med sangen Rise Like a Phoenix. Wurst stilte med langt hår, sminke, kjole og skjegg, og lekte med normene for hvordan menn og kvinner kan se ut.
Conchita Wurst
Av /EBU, pressefoto.

I samfunnet er det mange forventninger til hvordan kvinner og menn skal oppføre seg, se ut eller leve livene sine. Dette kalles normer og er oppfatninger om hva som er vanlig, naturlig eller normalt.

Familie, skole og venner har mye å si for hva barn lærer om kjønnsroller. Media, som film og TV, er også med på å bestemme innholdet i kjønnsrollene.

Kjønnsrollene er ofte formet av oppfatninger om hvordan kvinner og menn har pleid å være. Disse oppfatningene er ofte forenklet og fulle av fordommer. Det er ofte lite mangfold. Denne typen oppfatninger kalles også stereotypier.

Personer som er en del av flere kulturer, kan merke at de møter ulike kjønnsroller i de ulike kulturene.

Påvirkning

Kjønnsrollene kan påvirke hvordan man tenker om seg selv og andre. De påvirker også følelser, meninger, interesser og hvordan man oppfører seg.

For eksempel er det en ganske vanlig oppfatning at rosa er en «jentefarge». Barn lærer det av andre barn, og av å se hva slags klær og leker som er rosa i butikker. I seg selv har ikke fargen rosa noe med kjønn å gjøre. Når barn lærer at alle jenter må like rosa fordi de er jenter, blir rosa en del av kjønnsrollen «jente».

Kjønnsroller i endring

I gamle dager i Norge var kjønnsrollene mye strengere enn i dag. Man mente at kvinner for eksempel ikke skulle gå i bukser, og at menn ikke skulle ha langt hår. Hvilket kjønn man hadde, satte mange grenser for hvordan man skulle leve og hvilke valg man kunne ta i livet.

Mange har kjempet for å endre normene slik at det er mulig å leve på flere måter. I mange deler av det norske samfunnet er kjønnsrollene mye åpnere i dag. Likevel er det mange flere kvinner enn menn som er sykepleiere, og mange flere menn enn kvinner som er sjefer.

Kjønnsrollene eksisterer fortsatt, selv om innholdet i rollene har endret seg. Å bryte med normer kan fortsatt utløse negative reaksjoner fra andre eller føles ubehagelig for den som gjør det.

Kjønnsidentitet

Identitet er hvordan man opplever at man selv er. Kjønnsidentitet er følelsen av å høre til i et kjønn. Et flertall opplever seg som enten mann eller kvinne. Noen opplever seg både som mann og kvinne, eller ingen av delene. En del av dem kaller seg ikke-binære. For de fleste mennesker henger kjønnsidentiteten sammen med kjønnet som ble registrert da de ble født, men for transpersoner gjelder ikke dette.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Reidar Schei Jessen
Forsker, Universitetet i Oslo