Normer er oppfatninger om hva som er vanlig, naturlig eller normalt. I samfunnet er det mange forventninger til hvordan folk skal oppføre seg, se ut eller leve livene sine.

Normer er uskrevne regler, ikke lover. Det er ikke forbudt å gjøre noe som bryter med normer. Men når man bryter med normer, kan det føre til at andre reagerer negativt. Det kan føles ubehagelig for den som bryter normen, og hen kan føle skam etterpå.

Gode og dårlige normer

Noen normer er nyttige for samfunnet. De gjør at folk oppfører seg på en måte som ikke skader eller plager andre. En norm er for eksempel at folk skal plukke opp bæsj etter hunden sin når de går tur. Det er ikke ulovlig å la være, men andre synes det er plagsomt og ekkelt med hundebæsj på fortauet.

Andre normer kan være skadelige, hvis de gjør at folk ikke får lov til å være seg selv. For eksempel kan normer for hvordan menn og kvinner skal være, kjønnsrollene, hindre folk i å leve slik de egentlig vil.

Normer varierer mellom kulturer

Normer varierer mellom samfunn, kulturer og grupper. Folk som er en del av flere kulturer, kan merke at de møter ulike normer i de ulike kulturene. I Norge pleier ikke folk å sette seg på setet ved siden av andre på bussen hvis det er tomme seter andre steder. I andre land kan denne normen være annerledes.

Sterke normer

Normer kan være veldig sterke, for eksempel at man ikke skal lyve til vennene sine. Det er ikke ulovlig å gjøre det, men de fleste vil bli sure eller lei seg hvis en venn lyver til dem. En konsekvens av å lyve til venner, kan være at andre ikke vil fortsette å være venn med en som lyver ofte.

Andre normer er milde, og de negative reaksjonene fra folk rundt er små hvis man bryter dem. Et eksempel er normen om at man alltid skal slippe andre av toget før man går på selv.

Normer endrer seg

Normer kan endre seg over tid. Lenge var det for eksempel slik at det eneste som var normalt, var å forelske seg i noen av motsatt kjønn. Fram til 1972 var det ulovlig for to menn å ha sex med hverandre. Slik er det ikke lenger, fordi mange har jobbet for å endre samfunnet og normene. Det er fortsatt mest vanlig å forelske seg i noen av motsatt kjønn. Folk som bryter med denne normen blir ofte kalt skeive.

Noen ganger endrer normene seg fordi forskere finner ut at noe som var vanlig, egentlig er farlig. Før var det for eksempel vanlig at folk røykte sigaretter inne. Røyking er farlig for den som røyker, men også for folk som er i samme rom. Det er ikke ulovlig å røyke inne i sitt eget hjem, men de aller fleste har sluttet med det. Å røyke på fly, restauranter og kontorer er blitt ulovlig.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jan Frode Haugseth
Førsteamanuensis, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet