Kastrering er å fjerne eggstokker eller testikler hos et dyr, enten hos husdyr eller kjæledyr. Dette gjøres vanligvis av en dyrlege.

Hensikt

Hos husdyrene er det vanligvis unge hanner som kastreres. Man gjør det for at dyrene skal bli roligere og ikke pare seg med hunndyr på beite. Det gjelder for eksempel sauer. Noen ganger kastrerer man dyr for at det ikke skal bli dårlig smak på kjøttet. Det gjelder for eksempel gris. Oppdrettere sørger for å kastrere dyr som ikke skal være med i avl.

Noen kjæledyr lager fort mange barn, for eksempel katter og kaniner. Det er et stort ansvar å ha dyr, så det er viktig at det ikke blir flere unger enn eierne klarer å ta vare på eller gi videre. Derfor er det vanlig å kastrere mange kjæledyr. Noen kjæledyr kan bli kastrert hvis de har problemer med helsa, for eksempel hunder. Kjæledyr som blir kastrert, kan bli roligere, men også legge på seg.

Tid for kastrering

Det er mest vanlig å kastrere dyrene før de blir gamle nok til å kunne lage barn, altså før de blir kjønnsmodne.

Lover og regler

I Norge finnes det en egen lov for hvordan dyr skal ha det. Den heter Lov om dyrevelferd. Der finnes det strenge regler for hvordan kastrering skal foregå hos forskjellige dyr. Det er ikke farlig for dyr å bli kastrert, så lenge det blir gjort på riktig måte.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Eli Knispel Rueness
Dr. scient., Universitetet i Oslo