Tegning av en elg med krone og klær til en konge.
Elg bli ofte kalt «skogens konge» fordi den er flott og stor. På tegningen er geviret byttet ut med en kongekrone og kroppen har fått kongelig uniform og medaljer som konger ofte har.
Tegning av en elg med krone og klær til en konge.
Av .
To fotballspillere på en bane. Den ene kaster en ball inn på banen.

I sport, som fotball, blir det gjerne brukt metaforer fra krig. Man «kriger» seg til seier og man «angriper» motstanderne. Det er fordi nesten all sport handler om å vinne, på samme måte som i en krig.

Foto av to fotballspillere og en fotball.
Lisens: CC BY 2.0

En metafor er å si én ting for å beskrive noe annet. For eksempel når man sier «skogens konge» i stedet for elg. Elgen er det største dyret i skogen, og har ofte et vakkert gevir, nesten som en krone. Derfor kan den minne om en konge.

Metaforer er overalt i språket, og det blir brukt mye både i for eksempel i litteratur, politikk, reklame og dagligspråk. Metaforer kan påvirke måten man tenker på, og hvordan man ser på verden. Det er fordi metaforer kan lage forskjellige bilder inne i hodet til den som hører metaforen. Metaforen «Klasse 5B er en gjeng apekatter» kan si mye forskjellig om klassen: Elevene kan være bråkete, men de kan også være morsomme, ivrige eller nysgjerrige.

Sammenlikning

En metafor likner mye på en sammenlikning, men det er ikke det samme. Når man sammenlikner to ting, bruker man ordene «som», «likner» eller «lik». Et eksempel kan være «Robert spiser som en ulv». Metaforer har ikke slike ord som sammenlikner. «Robert er en sulten ulv» er en metafor.

Metaforer i litteratur

Forfattere som skriver romaner, noveller og lyrikk bruker ofte metaforer. Det kan gjøre teksten mer overraskende og fantasifull.

Når en forfatter bruker metaforer, kan hen si mye med få ord. Hvis forfatteren skriver «Ole gikk på trynet den våren», skjønner vi at Ole ikke hadde det så lett, og at det var mye han ikke fikk til denne våren. Vi skjønner også at dette var vondt for Ole. Den ene setningen kan være nesten som en hel historie.

Metaforer i dagligspråket

Man bruker metaforer uten å tenke over det. For eksempel er uttrykk som å kapre en kjæreste en metafor for å få seg en kjæreste. Sluke bøker er en metafor for det å lese bøker.

Noen ganger gjør metaforer det enklere å forstå noe vanskelig. Et eksempel er «datavirus». Det er en metafor for skadelige dataprogrammer. På samme måte som virus kan spre seg fort og være farlig, kan et sånt program spre seg mellom datamaskiner og ødelegge mye.

Metaforer blir ofte brukt for å påvirke for eksempel i politikk. Metaforer som «til krig mot fattigdom» eller «kamp mot kriminalitet», gir bilder av at det er kamper som foregår, mens det egentlig handler om politikk.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Fred Huvenes