To personer som ser på hverandre og former tegn med hendene og armene.
Tegnspråk er et språk der man bruker hendene, ansiktet og kroppen til å snakke, ikke stemmen. Mange døve og andre hørselshemmede har tegnspråk som morsmål.
Foto av to mennesker som snakker tegnspråk
Av /Shutterstock.

Hørselshemming er å høre dårligere enn det som er vanlig. Noen hørselshemmede har dårligere hørsel på ett øre, og andre mangler hørselen helt. En som ikke hører i det hele tatt, er døv.

Hørselshemming kan vare i kort tid og så gå over, eller det kan vare hele livet. Noen blir født med hørselshemming, andre får det seinere i livet.

Det finnes hjelpemidler for å høre bedre, som høreapparat eller cochlea-implantat. Mange med sterk hørselshemming bruker tegnspråk.

Hørselshemming er en funksjonsnedsettelse.

Typer

Hørselshemming kan komme av:

  • Problemer i selve øret som gjør at man ikke kan ta inn lyd.
  • Problemer med å oppfatte lyder i hjernen.

De fleste med hørselshemming har den siste typen.

Årsaker

En mann med hørselvern, støvmaske og briller arbeider med bråkete verktøy
I mange yrker bruker man maskiner som lager støy. Bildet viser en håndverker som bruker hørselvern for å beskytte hørselen.
Foto
Av /Shutterstock.

Noen blir født med hørselshemming. De kan ha arvet det fra foreldrene sine, eller de kan ha blitt skadet mens de lå i magen eller da de ble født. Omtrent halvparten av alle med hørselshemming har arvet det.

Noen kan få hørselshemming senere i livet. Det kan være på grunn av sykdom i ulike deler av øret, eller skader i hodet. Mange hører dårligere når de blir eldre. Det er en naturlig del av å bli gammel.

Sterk lyd kan skade hørselen. Derfor er det viktig å unngå å høre på høy musikk over lengre tid. Det er også viktig å bruke hørselvern når man bruker maskiner som bråker.

Hjelpemidler

Fotografi av kvinne med cochlea-impantat
Cochlea-implantat gir en form for kunstig hørsel. Implantatet er ganske avansert og består av flere deler. Noen deler er usynlige fordi de blir operert inn under huden på hodet. Andre deler ligger utenpå hodet og er synlige.
Fotografi av kvinne med cochlea-impantat
Av /Shutterstock.

Mennesker med hørselshemming kan bruke ulike hjelpemidler for å få en lettere hverdag:

  • Høreapparat gjør lyden kraftigere. Det fungerer for dem som har problemer med selve øret.
  • Cochlea-implantat gir en slags kunstig hørsel. Det må opereres på hodet og kobles til den delen av hjernen som oppfatter lyd.
  • Tegnspråk er et språk der man bruker hendene, ansiktet og kroppen for å snakke, i stedet for å lage lyd med munnen.
  • Mennesker som snakker med stemmen, lager ulike former med munnen for ulike lyder. Disse går det an å lære seg å se forskjell på, så man skjønner hva folk sier ved å se på dem. Det kalles å lese på leppene.

Tilrettelegging

Alle mennesker med hørselshemming har krav på å få hjelp og tilrettelegging. Både i barnehagen og på skolen skal barn med hørselshemming kunne få undervisning og hjelpemidler som passer for dem. For eksempel kan lærere undervise med mikrofon, slik at elever med høreapparat kan få lyden fra mikrofonen rett i øret.

Elever med hørselshemming har rett til å få opplæring i tegnspråk. I tillegg til at barnet skal få tilpasset hjelp og trening, får vanligvis foreldre og søsken også det. Det er viktig at folk rundt en som er døv, også lærer seg tegnspråk.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Per Holck
Professor emeritus, dr. med., Universitetet i Oslo