Foto av kvinne med høreapparat
Den vanligste typen høreapparat er en bøyle som man fester på øret.
Foto av kvinne med høreapparat
Av /Shutterstock.

Høreapparat er en maskin som forsterker lyd, slik at en som hører dårlig, kan høre bedre. Det virker på samme måte som en høyttaler.

Man kobler høreapparatet til øret til den som bruker det. Apparatet har tre deler:

  • en mikrofon som fanger opp lyden
  • en forsterker med batteri som gjør lyden sterkere
  • en høyttaler som sender den forsterkede lyden videre inn i øret

Typer

Det er to typer høreapparat:

  • Apparat som man har på kroppen: I disse apparatene er mikrofonen og forsterkeren med batteriet bygd sammen i en liten boks. Man kan feste boksen i ei lomme eller lignende. Fra boksen går det en ledning til øret.
  • Apparat som man har på hodet: I disse apparatene er mikrofon, forsterker, batteri og lydgiver bygd sammen i en liten bøyle. Bøylen festes på øret, med en liten propp som sitter inni øregangen.

Det er ulike grunner til at noen hører dårlig. Hvilken type høreapparat man trenger, kommer an på hvorfor man hører dårlig. Man må gjennom noen undersøkelser for å finne ut akkurat hvilken type man trenger.

Døve kan også få et apparat som hjelper dem til å høre. Det heter cochlea-implantat.

Bruk

Liten ladeboks som ligner på slike man har trådløse ørepropper i. En hånd putter nedi små, diskrete bøyler.
Nyere høreapparater er små og kan lades opp hjemme. Man kan koble apparatet direkte til telefonen, slik at man får lyden rett inn i øret.
Foto av høreapparat
Av /Shutterstock.

Høreapparater er veldig følsomme for lyd. De plukker opp all slags lyd, ikke bare den lyden man har lyst til å høre. Derfor vil brukeren merke at høreapparatet fungerer litt ulikt på ulike steder og i ulike situasjoner. Apparatene fungerer best når det er stille, og når man er i et rom uten mye ekko.

Hvis man er i et rom med mye folk, og noen snakker i mikrofon, er det nyttig å koble seg til det som heter teleslynge. Da kobler man høreapparatet direkte til mikrofonen til den som snakker. På denne måten kan man stenge ute annen støy.

Moderne høreapparater kan også kobles til en telefon eller TV.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Per Holck
Professor emeritus, dr. med., Universitetet i Oslo