Foto av gammel dame med rullator
Mange eldre blir stive i muskler og ledd og får dårligere balanse. Da kan det være vanskelig å gå eller bøye seg. Mange blir også svakere i musklene med alderen.
Foto av gammel dame med rullator
Av /NTB.

Bevegelseshemming er å ha problemer med å bevege kroppen. Bevegelseshemming kommer som oftest av sykdom, skade eller at kroppen blir gammel.

Man kan være født med en bevegelseshemming, eller få det senere. Bevegelseshemming kan være midlertidig og gå over, eller vare resten av livet.

Mange idretter har blitt tilpasset for bevegelseshemmede. Det kalles paraidrett.

Bevegelseshemming er en funksjonsnedsettelse.

Årsak

Noen mennesker kan oppleve bevegelseshemming etter en skade eller operasjon. Det går over. Andre kan bli født med bevegelseshemming som varer hele livet. For eksempel kan man mangle en kroppsdel. Noen sykdommer, som CP, kan gjøre at man blir bevegelseshemmet.

Man kan også bli varig bevegelseshemmet senere i livet. Det kan for eksempel skje etter en alvorlig ulykke. Hvis man mister en del av kroppen eller blir lam, kan ikke kroppen reparere skaden.

Når man blir gammel, fungerer kroppen annerledes. Det kan også føre til bevegelseshemming. Mange eldre blir stive i muskler og ledd og får dårligere balanse. Da kan de trenge tilrettelegging.

Ulike utfordringer

Personer med bevegelseshemming har nedsatt funksjonsevne. De kan ha veldig ulike utfordringer, for eksempel problemer med:

 • å ligge
 • å snu seg
 • å sitte
 • å reise seg
 • å stå
 • å gå
 • å gripe eller løfte
 • å kle på seg

Ulike utfordringer krever ulike tilpasninger og hjelpemidler. Noen mennesker er avhengige av hjelp fra andre i hverdagen. De kan for eksempel trenge hjelp av en personlig assistent eller av hjemmesykepleie. Andre klarer seg fint selv, hvis de har noen hjelpemidler. Noen kan for eksempel ha bruk for krykker eller rullestol.

Hjelp og inkludering

Jente i rullestol åpner dør med knapp
Universell utforming er viktig og nyttig for mange, og helt nødvendig for mange med bevegelseshemming. En knapp til å åpne tunge dører med er en form for universell utforming.
Jente i rullestol åpner dør med knapp
Av /NTB.

Personer som har bevegelseshemming, bruker ofte mye mer tid enn andre på å gjøre ting i hverdagen. For eksempel kan det ta mye lengre tid å kle på seg eller å reise fra sted til sted. Med riktig hjelp kan mange jobbe.

Alle med nedsatt funksjonsevne har krav på å få hjelp og hjelpemidler slik at hverdagen blir enklere. De har også rett på aktive og meningsfylte liv, som alle andre.

Universell utforming av bygninger, transportmidler og byer er viktig for mennesker med bevegelseshemming. En trikk eller et tog uten rampe er nok til at en person som sitter i rullestol er utestengt fra en aktivitet.

Paraidrett

Foto av Birgit Skarstein i båten sin
Birgit Skarstein er kanskje den best kjente norske idrettsutøveren med bevegelseshemming. Hun er lam fra livet og ned. På bildet har hun akkurat vunnet gullmedalje i roing under Paralympics i Tokyo, 29. august 2021.

Det er mange ulike aktiviteter og idretter man kan drive med selv om man har en bevegelseshemming. Paraidrett er idrett som er tilpasset folk med bevegelseshemming.

I Norge kan man drive med blant annet disse paraidrettene:

 • aking
 • bueskyting
 • fekting
 • kjelkehockey
 • klatring
 • orientering
 • powerfotball
 • riding
 • roing
 • rullestolbasket
 • rullestoldans
 • rullestolhåndball
 • ski
 • styrkeløft
 • svømming
 • sykling

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jeanette Koht
Cand. med., ph.d, Oslo universitetssykehus