Midtøsten betegner et geografisk vagt definert område med felles kulturell referanseramme.Midtøstens kjerneområde består av landene fra Libya til Persiabukta. Dette omfatter Egypt, Irak, Israel, Jordan, Libanon, Libya, Syria og det palestinske selvstyreområdet. I tillegg kommer landene på Den arabiske halvøy. Dette omfatter Bahrain, De forente arabiske emirater, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia og Jemen.Ofte regnes også de øvrige arabisktalende land i Nord-Afrika; Marokko, Algerie og Tunisia til Midtøsten. Hele artikkelen