En digital klokke som viser to tall: 12 og 46. Over tallet 12 er det en pil og teksten: Timer. Over 46 er det en pil og teksten: Minutter
En digital klokke viser først timer, så minutter, så sekunder.
Foto av digital klokke.
Av .

Time er et mål for tid. En time er lik 60 minutter. Siden ett minutt er 60 sekunder, er en time også lik 3600 sekunder.

Det er 24 timer i et døgn.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jacob Linder
Professor, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet