Siffer er det man kaller de vanlige ti tallene, altså tegnene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Ordet brukes også om hvert enkelt talltegn i et større tall. For eksempel sier man at tallet 345 har tre sifre.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Aambø
Stipendiat i matematikk, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet