Illustrasjon

En spiss vinkel er mindre enn 90°.

Illustrasjon
Av .
Illustrasjon
En stump vinkel er mer enn 90 grader.
Illustrasjon
Av .
Illustrasjon
En rett vinkel er 90 grader.
Illustrasjon
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

En vinkel er en figur som dannes når to rette linjer går ut fra samme punkt. Punktet kalles vinkelens toppunkt. Linjene kalles vinkelens ben.

Grader

Vinkelen måles i grader. Tegnet for grad er °. En sirkel deles inn i 360 grader. Det skrives slik: 360°.

Hver grad deles i 60 minutter (60ʹ) og hvert minutt i 60 sekunder (60ʹʹ). Dette kommer fra babylonsk astronomi, fordi babylonerne brukte et 60-tallsystem.

Typer

90° er det samme som en fjerdedels sirkelbue. Det kalles en rett vinkel.

180° er det samme som en halv sirkelbue. Det kalles en like vinkel.

En spiss vinkel er en vinkel som er mindre enn 90°.

En stump vinkel er en vinkel som er større enn 90°.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Aambø
Stipendiat i matematikk, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet