En digital klokke som viser to tall: 12 og 46. Over tallet 12 er det en pil og teksten: Timer. Over 46 er det en pil og teksten: Minutter
En digital klokke viser først timer, så minutter, så sekunder.
Foto av digital klokke.
Av .

Sekund er et mål for tid. Det er 60 sekunder i et minutt, 60 minutter i hver time og 24 timer i hvert døgn.

Ett sekund er 1/86400 av et døgn. Det er ikke helt nøyaktig, men det er godt nok til vanlig bruk.

I fysikk blir et sekund definert mer nøyaktig ut fra bølgene til en bestemt type stråling.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jacob Linder
Professor, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet