Foto av skuespillet Hamlet, Nationaltheatret i 2021.
Hamlet av William Shakespeare er ett av verdens mest kjente drama. Selv om det ble skrevet i 1602, blir det fortsatt spilt. Bildet viser Hamlet (Herbert Nordrum) og moren hans, dronning Gertrude (Ågot Sendestad).
Foto av skuespillet Hamlet, Nationaltheatret i 2021.
Av /Nationaltheatret.

Drama er det samme som skuespill. Et drama er skrevet som tekst, men meningen er at det skal bli framført av skuespillere på en scene.

Ofte blir et skuespill framført på et teater. Drama kan også være hørespill på radio eller teksten som blir sunget i en opera. Noen dramatiske tekster er mest skrevet for å bli lest. Et eksempel på det er Henrik Ibsens Peer Gynt.

Drama er en av de fire store sjangrene i litteraturen, sammen med lyrikk, fortellende litteratur og sakprosa.

En forfatter som skriver drama, kalles dramatiker. Sjangeren kalles dramatikk.

Kjennetegn

  • Teksten i et drama er replikker, det vil si noe en skuespiller skal si høyt
  • Replikkene er enten monologer eller dialoger. En dialog er en samtale mellom to eller flere personer. En monolog er en tekst som blir framført alene av én person.
  • Handlingen skal framføres av skuespillere på en scene. Det er et samarbeid mellom skuespillere, scenearbeidere, regissører og noen ganger musikere.
  • Et skuespill har nesten alltid noen som ser på, et publikum.

En gammel sjanger

Drama har en lang historie. De eldste teaterstykkene ble skrevet for over 2000 år siden i tidsperioden som kalles antikken. Den gang ble teaterstykkene laget for å feire forskjellige guder.

Typer drama

Nora, hovedpersonen i Et dukkehjem på scenen sammen med barna sine.
Henrik Ibsens Et dukkehjem er et av verdens mest spilte teaterstykker. Det regnes som en tragedie, med død og svik som viktige tema.
Foto fra Et dukkehjem 2016.
Av /Rogaland teater.

Det er vanlig å dele drama inn i tre forskjellige typer:

En komedie er et drama med mye humor, som ender godt for hovedpersonen. Eksempler er Lysistrata av Aristofanes og Jeppe på Bjerget av Ludvig Holberg.

En tragedie er et alvorlig drama som ikke pleier å ende godt. Eksempler er Hamlet av Willieam Shakespeare og Et dukkehjem av Henrik Ibsen.

Absurd drama bryter med reglene for komedie og tragedie. Det bryter også med reglene for hvilke ting som skjer før og etter hverandre og for hva som er forståelig. Et eksempel er Mens vi venter på Godot av Samuel Becket.

Norsk drama

Foto av bokomslag Snøsøsteren.
Snøsøsteren av Maja Lunde er et eksempel på en bok som har blitt gjort om til et skuespill.
Foto av bokomslag Snøsøsteren.

Henrik Ibsen er Norges mest kjente dramatiker. Han er også kjent over hele verden. Jon Fosse, Cecilie Løveid og Arne Lygre er nyere eksempler på norske dramatikere.

Et av de mest kjente norske dramaene for barn er Reisen til julestjernen av Sverre Brandt. Den blir satt opp på teatre rundt jul, og har også blitt laget som film.

Mange skuespill har først vært laget som film eller bok. For eksempel Snøsøsteren av Maja Lunde og Folk og røvere i Kardemomme by av Thorbjørn Egner.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Fred Huvenes