En liten hvit robot står på en pult i et klasserom. Bak roboten står det noen barn.
Roboten AV1 gjør det mulig for syke barn å være til stede på skolen. Roboten styres via en app og strømmer lyd og bilde fra klasserommet. Eleven kan også stille spørsmål til læreren og holde kontakt med vennene i friminuttene.
Foto av en robot
Av /NTB.

Robot er en maskin eller dataprogram som kan gjøre ulike oppgaver helt eller delvis alene. Mange roboter gjør oppgaver i stedet for et menneske.

Som regel er roboter maskiner med innebygde datamaskiner og sensorer. Også dataprogrammer som ligner menneskelig oppførsel kan kalles en robot.

Bruk

Noen eksempler på hvor man kan bruke roboter:

  • I fabrikker, landbruk, lager og transport kan roboter gjøre jobber raskere og enklere
  • Hjemme er smarte støvsugere og gressklippere eksempler på roboter
  • I områder som er farlige for mennesker eller vanskelig å komme til, så kan man kjøre inn en robot. For eksempel ved fjerning av bomber
  • Innen helsevesenet kan roboter for eksempel gjøre tunge løft for de ansatte

Man ønsker at oppgaver skal gjøres raskere eller bedre enn mennesker. I tillegg kan roboter løse oppgaver som er farlige eller kjedelige. Å ha roboter i bedrifter, er en videreføring av den industrielle revolusjonen.

Kjennetegn

Alle maskiner er ikke roboter. En vanlig bil er for eksempel styrt av et menneske. Selvkjørende biler regnes av og til som roboter.

En oppvaskmaskin tar ikke egne valg, men startes av et menneske. Noen oppvaskmaskiner tilpasser programmet til hvor skitten oppvasken er. Hvor grensen går mellom en maskin og en robot er ikke alltid tydelig.

Programmer som robot

Det er vanlig å kalle noen dataprogrammer og tjenester for roboter. Det er særlig vanlig når robotene oppfører seg som eller erstatter mennesker. Et vanlig eksempel er chat-roboter, såkalte chatbots, som kan svare på spørsmål i et naturlig språk.

Kunstig intelligens

En videreutvikling av roboter er å bygge dem på kunstig intelligens. Dette gjør robotene i stand til å lære nye ting ved prøving og feiling. For eksempel finnes det roboter som ligner på dyr eller mennesker, og som lærer seg selv å gå.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Tom Heine Nätt
Førstelektor, Høgskolen i Østfold