mange soldater står rundt en eksplosjon
I et dataspill brukes algoritmer til å styre gangen i spillet. Bildet er et skjermbildet fra spillet Age Of Conan.
Skjermbilde, dataspill.
Av .

En algoritme er en nøyaktig oppskrift som er laget for å løse et bestemt problem eller utføre en bestemt oppgave i en rekkefølge. Algoritmer blir særlig brukt i datamaskiner og i matematikk .

På samme måte som man følger en oppskrift trinn for trinn for å bake en kake, bruker datamaskiner algoritmer for å løse problemer.

Når man løser et oppgave i matematikk, for eksempel et brøkstykke, bruker man en algoritme. Da er algoritmen den bestemte måten man løser stykket på.

Bruk av algoritmer

Et regnestykke som viser en tredjedel pluss en tredjedel er lik to tredjedeler

For å løse et brøkstykke, må tallene settes opp på en bestemt måte i en bestemt rekkefølge. Fremgangsmåten er en algoritme.

Illustrasjon, Brøk
Av /Store norske leksikon.
Lisens: CC BY SA 4.0

Algoritmer blir brukt i programmering, koding og kunstig intelligens. Det blir brukt algoritmer når man spiller dataspill, er på sosiale medier, netthandler eller søker etter informasjon på nettet.

Algoritmer er laget for å løse alt fra små, til store og avanserte oppgaver. For eksempel:

  • I kunstig intelligens er algoritmer oppskrifter som datamaskinen følger for å løse problemer eller lære fra data. Oppskriftene forteller datamaskinen hva den skal gjøre for å lære, eller gjøre ting på egen hånd.
  • Algoritmer blir brukt til å kryptere og dekryptere data. Algoritmene gjør at fremmede ikke kan få tak i hemmelig informasjon.
  • I et dataspill brukes algoritmer til å lage effekter og styre spillets gang. Det er algoritmene som sørger for at alt ser bra ut og fungerer på en god måte.
  • Når man søker etter noe på Google, bruker søkemotorene algoritmer til å bestemme hvilke resultater som vises først. De prøver å vise de svarene som virker mest relevante for brukeren.
  • Hvis man bruker kart på mobilen, brukes algoritmer til å finne den raskeste, eller beste, veien fram til målet man har satt.

Sosiale medier

En skjermdump som viser ulike videoer man kan se på YouTube

Hvilke videoer man får opp på YouTube, kommer blant annet an på hva man har sett på før og vært interessert i.

Skjermdump YouTube
Lisens: CC BY SA 3.0

Algoritmer blir brukt i alle sosiale medier. På plattformer som Instagram, TikTok og Facebook bestemmer algoritmer hva slags innhold man ser i feeden. Algoritmene vil styre brukeren til å rulle videre i appen og klikke på ting. De sosiale mediene vil også oppleves mer personlige for brukeren.

Mange nettaviser og andre medier bruker algoritmer slik at brukeren får opp flest nyheter om det de tror hen er mest interessert i å lese. På samme måte er det algoritmer som gjør at man får forslag om filmer eller serier man kanskje vil være interessert i å se i strømmetjenester.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Tom Heine Nätt
Førstelektor, Høgskolen i Østfold