Mindretallsregjering er en regjering som ikke har flertall i nasjonalforsamlingen i en stat. I Norge er dette en regjering der det politiske partiet eller partiene som lager en regjering har mindre enn halvparten av representanteneStortinget.

En regjering som har flertall av representantene i Stortinget, kalles en flertallsregjering.

Det er i stater med parlamentarisk styreform man har mindretallsregjering eller flertallsregjering. Det er fordi man med denne styreformen må ha støtte fra den lovgivende forsamlingen for å lage en regjering.

Norge har en parlamentarisk styreform.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Dag Einar Thorsen
Førsteamanuensis i statsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge