Objekt er en del av en setning. Objektet er ofte den eller det som noe skjer med i setningen.

Det finnes direkte objekt og indirekte objekt.

Direkte objekt

Direkte objekt i en setning finner man ved å spørre om hva eller hvem + verbet + subjektet.

For eksempel:

  • «Alfred fant en ball». Her er en ball objektet fordi den er svaret på spørsmålet «Hva fant Alfred?»
  • «Trine fikser sykkelen sin». Her er sykkelen objekt fordi den er svaret på spørsmålet «Hva fikser Trine?».

norsk står objektet vanligvis etter verbet i en setning, men det kan også stå helt først, blant annet som i spørsmålet «Hva fikser Trine?»

Indirekte objekt

Objekt kan også være indirekte. Indirekte objekt finner man ved å spørre til eller for hvem + verb + subjekt + direkte objekt.

Eksempel:

  • «Hun ga barnet blyanten». I denne setningen er blyanten direkte objekt. Barnet er indirekte objekt, siden det er svaret på spørsmålet «Hvem ga hun blyanten?»
  • «Petter ga katten en fisk». I denne setningen er en fisk direkte objekt. Katten er indirekte objekt, siden den er svaret på spørsmålet «Hvem ga Petter en fisk?»

På norsk står det indirekte objektet vanligvis foran det direkte objektet.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Rolf Theil
Professor emeritus, Universitetet i Oslo