Subjekt er en del av en setning. Subjekt er den, det eller de som verbet i setningen sier noe om.

Subjekt er ofte et substantiv eller et pronomen.

Eksempel:

  • Kari spiser is. I setningen er Kari subjektet. Kari er et substantiv.
  • Melka står på bordet. I setningen er melka subjektet. Melka er et substantiv
  • De ligger på bakken. I setningen er de subjektet. De er et pronomen.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Rolf Theil
Professor emeritus, Universitetet i Oslo