Primtall er et tall som bare kan deles på 1 og tallet selv. Verken 0 eller 1 regnes som primtall. Et tall som ikke er et primtall, kalles et sammensatt tall.

De fem første primtallene er 2, 3, 5, 7 og 11. Alle primtall unntatt 2 er oddetall. Et oddetall er et tall som ikke kan deles på 2. Tall som ikke er oddetall, er partall.

Det finnes uendelig mange primtall.

Små primtall

Det er 25 primtall som er mindre enn 100. Disse primtallene er 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 og 97.

Største kjente primtall

De største primtallene man kjenner til, har mange millioner siffer. Disse tallene er så lange at det kanskje ville ta et helt år å lese dem høyt. Hva som er det største kjente primtallet, forandrer seg hele tiden. Det er fordi det blir oppdaget nye store primtall.

Det tar veldig lang tid å finne ut om et stort tall er et primtall. Til det må man bruke tusenvis av datamaskiner. Hver datamaskin regner ut en liten del av et stort regnestykke.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Aambø
Stipendiat i matematikk, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet