Oddetall er et heltall som ikke blir et heltall når det deles med 2. For eksempel er 1, 3, 5, 7, 9 og 11 oddetall.

Hvis et tall med flere siffer slutter på et oddetall, er hele tallet et oddetall. For eksempel er 1983 et oddetall, siden det slutter på 3.

Det motsatte av oddetall er partall.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Aambø
Stipendiat i matematikk, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet