Partall er et heltall som kan deles på 2, og der svaret også er et heltall. For eksempel er tallene 2, 4, 6, 8 og 10 partall.

Hvis et tall med flere siffer slutter på et partall, er hele tallet et partall. For eksempel er 1986 et partall, siden det slutter på 6.

Det motsatte av partall er oddetall.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Aambø
Stipendiat i matematikk, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet