Primfaktor er et begrep innenfor matematikk. Når man ganger sammen primtall, får man sammensatte tall. Da kalles primtallene for primfaktorer.

For eksempel er det sammensatte tallet 21 laget av primtallene 3 og 7, siden \(3\cdot 7 = 21\). Tallene 3 og 7 kalles da primfaktorene til tallet 21.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Aambø
Stipendiat i matematikk, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet