Sammensatte tall er tall som kan deles på andre tall enn seg selv og 1. Tall som ikke er sammensatte tall, kalles primtall.

To eksempler på sammensatte tall er 8 og 27. Tallet 8 kan deles på 2 og 4, og tallet 27 kan deles på 3 og 9.

De tallene som et tall kan deles på, kalles faktorene til tallet. Det å finne faktorene til et tall kalles å faktorisere tallet.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Aambø
Stipendiat i matematikk, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet