Trenger du noen å snakke med?

Mental Helse Hjelpetelefonen
Telefon: 116 123 (hele døgnet)
Chat: Sidetmedord.no 

Rådgivning for spiseforstyrrelser
Chat: nettros.no/chat/

Spiseforstyrrelsesforeningen
Telefon: 229 400 10

Overspising er en spiseforstyrrelse. Det typiske ved overspising er at man spiser veldig mye mer mat enn det kroppen trenger.

En som overspiser, spiser for å dempe vonde følelser. Noen spiser store mengder mat på kort tid, selv om de egentlig ikke er sultne. Andre småspiser gjennom hele dagen. Overspising ligner på bulimi, men uten at man kvitter seg med maten etter at man har spist.

Omtrent tre av hundre mennesker lider av overspising. Det er omtrent like mange menn og kvinner som gjør det. Det er den vanligste spiseforstyrrelsen i Norge, nesten dobbelt så vanlig som anoreksi og bulimi. De fleste med denne spiseforstyrrelsen er overvektige.

Kjennetegn

En som overspiser, gjør det vanligvis alene. Etter å ha spist, føler personen som oftest skam og mangel på kontroll. De vanskelige følelsene kan gjøre at hen spiser enda mer. Det kan føre til en vond sirkel.

Noen vanlige trekk hos en som overspiser:

 • overspiser som oftest alene, men kan spise normalt sammen med andre
 • spiser mye fortere enn det som er normalt, kaster i seg maten
 • har perioder der hen nekter seg selv å spise, for så å miste kontrollen og spise alt hen kommer over
 • er urolig, åpner ofte skap og skuffer og leter etter noe å spise
 • spiser alt hen finner, og ofte mat hen vanligvis holder seg borte fra
 • kvitter seg ikke med maten etter å ha overspist, slik som ved bulimi
 • får kramper og luft i magen, forstoppelse eller diaré

Følger

En som overspiser kan:

 • holde seg unna andre mennesker
 • legge mye på seg
 • få sykdommer og plager som kommer av overvekt

Årsaker

Det er vanskelig å finne én årsak til at noen overspiser. Noen grunner kan være:

 • at de prøver å takle vanskelige følelser
 • at man har arvet risiko gjennom gener fra foreldre
 • de slanker seg og kroppen får for lite næring, det kan trigge trangen til å overspise
 • dårlig psykisk helse
 • lav selvtillit og dårlige tanker om seg selv

Overspising kan være en del av andre spiseforstyrrelser. Noen veksler mellom anoreksi, bulimi og overspising.

Behandling

Overspising er en psykisk sykdom. Det er mulig å bli frisk, også hvis man har vært syk lenge. Sjansen for å bli frisk er større hvis man får hjelp tidlig.

Den vanligste behandlingen er å snakke med en psykolog eller psykiater. Man kan også få veiledning om mat og kosthold.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jan Ivar Røssberg
Professor i psykiatri, Universitetet i Oslo