Radiusen r til en sirkel er halvparten så lang som diameteren D.

Radius er et ord som brukes i geometri. Radiusen til en sirkel er avstanden fra sentrum i sirkelen til kanten. Radiusen til en kule er avstanden fra sentrum av kula til overflaten av kula.

Radiusen til en sirkel er halvparten så lang som diameteren til sirkelen.

Annen bruk av ordet

Ordet radius brukes også utenfor matematikk. Da snakker man ofte om hvor stor rekkevidde noe har fra et punkt. Man kan si at en el-bil har en radius på 40 mil. Da kan bilen kjøre 40 mil fra der den startet, før den må lade.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Aambø
Stipendiat i matematikk, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet