Firkanter

Ulike typer firkanter: Kvadrat, der alle vinklene er rette og alle sidene like lange. Rektangel, der alle vinklene er rette. Trapes, der minst to av sidene er parallelle. Parallellogram, der to og to av sidene er parallelle. Rombe, der alle sidene er like lange. Det er også vist en uregelmessig (irregulær) firkant.

Firkanter
Lisens: CC BY NC SA 3.0

En firkant er en geometrisk figur som har fire rette sider. Sidene møtes i de fire hjørnene. Det finnes formler for å regne ut arealet av firkanter. Arealet er hvor stor plass firkanten tar.

Rektangel

Et rektangel er en firkant der to og to av sidene er like lange og vinklene i alle hjørnene er rette.

For å finne arealet av et rektangel, ganger man sammen lengden av de to sidene. Hvis de to lengdene kalles a og b, så er arealet av rektangelet lik a × b.

Kvadrat

Et kvadrat er en firkant med fire like lange sider og fire rette vinkler.

For å finne arealet av et kvadrat, ganger man lengden av en av sidene med seg selv. Man kan kalle lengden av en side a. Arealet av et rektangel er a × a. Dette kan også skrives som en potens, slik: a².

Andre typer firkanter

Et parallellogram er en firkant der to og to av sidene er like lange. To og to av sidene er parallelle, og vinklene er parvis like store.

Et trapes er en firkant der to av sidene er parallelle.

En rombe er en firkant der alle sidene er like lange.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Aambø
Stipendiat i matematikk, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet