Faktaboks

omgangssyke

farang, gastroenteritt

Kvinne bøyd over toalettet.

Omgangssyke kommer ofte av rotavirus eller norovirus.

Foto
Av /Shutterstock.

Omgangssyke er en type infeksjon der man blir kvalm og kaster opp, og ofte får diaré. Det finnes flere typer omgangssyke, og alle er smittsomme infeksjoner som man får i magen.

Sykdommen kommer plutselig og sprer seg fort. Det heter omgangssyke fordi smitten er «noe som går» fra person til person.

Smitte

Fotografi av to kvinner som vasker hendene med såpe

For å unngå smitte er det viktig å vaske hendene ofte med såpe og vann.

Fotografi av to kvinner som vasker hendene med såpe
Av /Shutterstock.

Sykdommen skyldes vanligvis et virus av typene norovirus eller rotavirus. Smitten kan spre seg gjennom små dråper av oppkast i lufta, eller fra bæsj. Det skal veldig lite virus til for å smitte en annen person. Omgangssyke er mest vanlig om vinteren.

Smitte fra bæsj kan spre seg hvis man ikke vasker hendene etter at man har vært på do eller skiftet bleie. Hvis man da tar på ting rundt seg, kan andre få virus på hendene. Fra hendene går smitten inn i munnen, for eksempel når man spiser.

Man kan unngå smitte ved å:

  • vaske hendene grundig med såpe og vann når man har vært på do og før man spiser
  • ikke drikke forurenset vann

Omgangssyke er så smittsomt at man skal holde seg hjemme når man er syk. Barn i barnehage og folk som jobber med mat bør holde seg hjemme i 48 timer etter at de er blitt friske.

Symptomer

Når man får omgangssyke blir man kvalm og kaster opp. Diaré eller rennende bæsj er også vanlig. Man kan få feber og vonde kramper i magen og man kan bli slapp og sliten. De fleste blir friske i løpet av 1–3 dager.

Behandling

Når man kaster opp og har diaré, mister kroppen væske. Da er det viktig å drikke mye, slik at kroppen ikke tørker ut. Ofte hjelper det å drikke lite og ofte. Små barn er mer sårbare, fordi de har små kropper med lite væske i. Hvis små barn har omgangssyke og ikke får i seg nok væske, må man kontakte lege eller legevakt for å få hjelp. Kroppen mister også salter når man har oppkast og diaré. Det fins pulver med riktige typer salt på apoteket som kan blandes i vann og drikkes.

Det fins ingen behandling mot selve viruset. Omgangssyke går vanligvis over av seg selv.

Omgangssyke er vanligere og farligere i fattige land. Mangel på rent vann og trygg mat øker risikoen for å bli smittet, og mangel på sykehus gjør det vanskeligere å få behandling.

Forebygging

Det fins vaksine mot rotavirus. Alle babyer i Norge får tilbud om denne vaksinen.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Bianca Stammler Jaliff
Overlege i infeksjonsmedisin, Akershus universitetssykehus