Foto av en voksen elgokse med stort gevir. Geviret er takkete og vokser ut på hver sin side av hodet, litt over øynene.

Elg er et av dyrene som får gevir.

Av /NTB Scanpix ※.

Gevir er utvekster av bein på hodet til blant annet elg, rein og hjort.

Det er bare hanndyrene som har gevir, bortsett fra hos rein hvor både hannene og hunnene har gevir.

Gevir vokser ut på våren og faller av igjen om vinteren.

Noen dyr har horn, ikke gevir. Horn er også utvekster av bein på hodet, men horn sitter fast på dyret hele livet. Horn vokser på hodet til for eksempel geit, sau, neshorn og antilope.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Kjetil Lysne Voje
Ph.d., Universitetet i Oslo