Fotografi
En stor stim med brisling.
Fotografi
Av /Artsdatabanken.
Lisens: CC BY SA 4.0

Stim er en kjempestor gruppe av fisk som svømmer tett sammen. All fisken svømmer i samme retning. Fisk som svømmer slik kalles stimfisker. Sild og makrell kan danne stimer som består av mange millioner fisk.

Det kan være både bra og dårlig å svømme i stim. En stim gir god beskyttelse mot angrep fra større fisk. Det kan også være enklere å finne mat. Fisk som svømmer veldig langt sparer energi ved å svømme i stim. Da minsker motstanden i vannet.

Det som ikke er så bra med å svømme i stim, er at fisken må konkurrere om den samme maten. For noen hvaler er det av og til lettere å fange fisk når så mange svømmer sammen. Det er også lettere for mennesker å fange fisk som svømmer i stim, for eksempel med en fiskenot.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Leif Asbjørn Vøllestad
Professor i biologi, Universitetet i Oslo