Kosmisk er noe som foregår i verdensrommet eller som ser ut som det kommer fra verdensrommet.

I dagligtale betyr kosmisk svært stor eller enorm, like stor som det som skjer i verdensrommet.

Kosmisk fysikk er den delen av fysikken som handler om astrofysikk og geofysikk for legemer i verdensrommet som for eksempel planeter.

Kosmisk stråling er atomkjerner, elektroner og elektromagnetisk stråling som brer seg i verdensrommet med veldig høy energi.

Kosmisk oppgang og nedgang er det at en stjerne eller planet står opp og går ned samtidig med Solen.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jacob Linder
Professor, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet