Faktaboks

kommune- og fylkestingsvalg

lokalvalg

Foto

Når det er kommune- og fylkestingsvalg, stemmer man ved å velge en stemmeseddel. Så bretter man den og leverer den i en boks som kalles valgurne.

Valgurne der noen er i ferd med å slippe ned en stemmeseddel.
Av .
Lisens: CC BY NC 2.0

Kommune- og fylkestingsvalg er to politiske valg som skjer samtidig. I Norge er det kommune- og fylkestingsvalg hvert fjerde år. Man velger dem som skal styre fylkene og kommunene de neste fire årene.

Ofte kaller man kommune-og fylkestingsvalg samlet for lokalvalg. Hver for seg heter valgene kommunestyrevalg og fylkestingsvalg.

Stemmerett

Det er flere som har stemmerett i kommune- og fylkesvalg enn ved stortingsvalg. Felles for alle valgene er at man må være minst 18 år, eller fylle 18 år i løpet av valgåret.

I kommune- og fylkestingsvalg må man enten være norsk statsborger eller ha bodd i Norge i en viss tid for å ha stemmerett. Statsborgere fra Danmark, Finland, Island eller Sverige, som har bodd i Norge det siste året har stemmerett. Statsborgere fra andre land enn disse, må ha bodd i Norge i minst tre år for å ha stemmerett.

Valget skjer på én eller to dager i september. Disse dagene kalles valgdager. Man drar vanligvis til et bestemt sted for å stemme. Det kan for eksempel være i gymsalen på nærmeste skole, eller på rådhuset. Stedet kalles valglokale. Man kan også stemme før valgdagen, det kalles å forhåndsstemme. Hvis man vil stemme fra utlandet, må man forhåndsstemme.

Slik stemmer man

De som har lyst til å være med å styre fylket eller kommunen, stiller til valg. De er kandidater.

Alle som har stemmerett, kan velge hvilke kandidater de vil stemme på. Som oftest har hvert politisk parti i fylket en liste med kandidater. De mest populære kandidatene i partiet står øverst på lista.

De som stemmer forteller hvem de vil stemme på ved å velge lista til partiet. Papiret som lista står på heter stemmeseddel. I kommunevalget kan man sette kryss ved siden av navnet til kandidater man liker ekstra godt, for å gi dem større sjanse til å bli valgt.

Stemmeseddelen legges i en valgurne. Så telles stemmene opp. De kandidatene som får flest stemmer, blir valgt som representanter til kommunestyret eller fylkestinget. Da har de fått støtte til å lede og avgjøre bestemte saker for alle som bor i fylket eller kommunen.

Etter valget

Representantene blir valgt for perioden fram til neste valg om fire år. Man velger også noen vikarer for representantene, de kalles varaer. Den som er vara går på møter når representanten ikke kan være der selv.

De fleste fylker består av mange kommuner, men Oslo er både et fylke og en kommune. Oslo er delt inn i bydeler, og folket i Oslo velger representanter til et bystyre og ulike bydelsutvalg i stedet for til fylkesting og kommunestyrer.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Dag Einar Thorsen
Førsteamanuensis i statsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge