infrarødt fotografi av hund
Figur 1. Infrarødt fotografi av hund som viser at ulike områder har ulik temperatur. De lysegule områdene er varmest, og de lilla er kaldest.

Infrarødt lys er en type lys som mennesker ikke kan se. Infrarødt lys blir også kalt varmestråling. Mennesker kan føle at infrarødt lys er varmt. Mennesker kan for eksempel bli varme hvis de sitter ved siden av et bål. Det er fordi bålet sender ut infrarødt lys.

Infrarødt lys er en type elektromagnetisk stråling.

Infrarødt lys er viktig for livet på Jorda

Mennesker og dyr trenger varme for å leve. Varmen gir energi til kroppen sånn at den klarer å gjøre det den skal. Kroppene til mennesker kan lage sin egen varme hvis de får mat. Men kroppene til mennesker trenger også å få varme utenfra.

Det meste av varmen på Jorda kommer fra Sola. Sola sender infrarødt lys mot Jorda hele tiden. Uten det infrarøde lyset fra Sola hadde Jorda vært veldig kald. Da hadde det ikke gått an å leve på Jorda.

Alle ting sender ut infrarødt lys

En hvit fjernkontroll med mange knapper som ligger på et stuebord. I bakgrunnen er det en TV.
En fjernkontroll bruker infrarødt lys for å sende signaler til TVen.
Foto av fjernkontroll.
Av .

Alle ting sender ut infrarødt lys. Varme ting sender ut mer infrarødt lys enn kalde ting. En kopp kakao sender for eksempel ut mer infrarødt lys enn en isbit.

Infrarødt lys er viktig for teknologi

Infrarødt lys brukes i mange forskjellige maskiner. Fjernkontrollen til en TV bruker for eksempel infrarødt lys til å sende signaler til TV-en.

Noen brannalarmer måler infrarødt lys for å sjekke om det brenner. Siden brann er veldig varmt, sender det ut mye infrarødt lys.

Infrarødt lys blir også brukt i medisin. Infrarødt lys kan få sår til å gro raskere. I tillegg kan infrarødt lys hjelpe hvis man har vondt i musklene.

Infrarøde kameraer

Det finnes en spesiell type kamera som kan se varme i stedet for lys. Slike kameraer kalles infrarøde kameraer. Infrarøde kameraer kan brukes til å se ting som skjer der det er mørkt eller tåkete. Både mennesker og dyr er varme. Derfor kan man for eksempel bruke et infrarødt kamera til å finne mennesker og dyr i mørket.

Noen stjerner sender ut infrarødt lys. Da kan forskerne bruke infrarøde kameraer til å se dem. Men lufta rundt Jorda stenger for mye av den infrarøde strålingen. Derfor har forskerne sendt infrarøde kameraer ut i verdensrommet for å ta bilder utenfor lufta.

Noen dyr kan se infrarødt lys

Noen dyr kan se infrarødt lys med øynene sine. Noen dyr kan føle infrarødt lys på andre måter. Det er ekstra nyttig når det er mørkt ute, men det kan også være nyttig om dagen

Slanger bruker det infrarøde synet sitt til å jakte. Det infrarøde synet gjør det lettere å finne dyr som gjemmer seg i gresset.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jacob Linder
Professor, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet