En stor hvithai som svømmer i blått hav.
Hvithaier blir mellom 4 og 8 meter lange. De veier opp til to tonn.

Hvithai er en stor fisk. Den er et rovdyr som spiser fisk og andre sjødyr. Hvithai finnes i de fleste store hav. Det er ikke hvithai i Norge.

Beskrivelse

Foto av hvithai med pelssel.
Hvithai hopper opp av vannet under jakt på sel utenfor Cape Town i Sør-Afrika.
Foto av hvithai med pelssel.
Av /iStock.

Hvithai er en hai og den tredje største fisken i verden. Bare hvalhai og brugde er større. Hvithaier blir 4–8 meter lange. De veier opp til 2 tonn. Den tyngste hvithaien som er funnet veide 3,4 tonn.

Hvithaien har munnen på undersiden av snuten. I munnen er det mange, skarpe tenner. Tennene kan bli 8 til 10 cm lange. Tennene er trekantede og spisse. Langs kanten har tennene små pigger som ligner tennene på ei sag.

Hvithai er hvit på undersiden. På oversiden er haien grå eller brun. På ryggen har den to finner, en stor midt på og en liten finne lenger bak.

Skjelettet til haien er laget av brusk, slik som hos alle haier. Brusk er mykere enn bein. På grunn av dette, blir ikke skjelettet bevart så lenge når fisken dør. Tennene er derimot harde. Derfor har forskere funnet mange tenner fra hvithai som har levd tidligere, men ingen hele skjeletter.

Man trodde lenge at hvithaien bare levde i 20–30 år, men forskere har nå funnet ut at de kan bli opp til 70 år.

Levevis

Hvithaier kan leve i alle hav i verden, men det er mest vanlig at de lever i varme områder. De kan svømme over lange avstander. Forskere har funnet ut at hvithaier svømmer helt fra Afrika til Australia og fra Nord-Amerika til Hawaii (USA). Det finnes ikke hvithai i Norge.

Eldre hvithaier lever oftest ute på åpne hav. Yngre hvithaier lever nærmere kysten. De lever mest alene, men rundt store døde dyr kan flere hvithaier samles for å spise.

Hvithai spiser fisk og sjøpattedyr. De kan også spise skilpadder, muslinger og krepsdyr. Hvithaier kan være farlige, men det er sjelden de går til angrep på mennesker.

Formering

Hvithaien føder levende unger. Eggene blir klekket inne i haien. I hvert kull kan det være mellom fem og ti unger. Dette er ganske få sammenlignet med mange andre fisker.

Truet art

Hvithai er på lista over truede arter. Hvithaiene vokser sakte. De får vanligvis ikke unger før de er minst fire meter lange. Siden hvithaier også får få unger, er de mer sårbare hvis det blir fisket for mange av dem. Mennesket er den største trusselen mot hvithai.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Leif Asbjørn Vøllestad
Professor i biologi, Universitetet i Oslo