Bildet viser en dronning av kløverhumle på blomsten rødkløver.
/Norsk institutt for naturforskning.
Lisens: CC BY SA 3.0

Innsiden av bolet til en jordhumle

.

Humler er insekter med tykk, rund kropp og mye hår. Humler er en type bier.

Humler er viktige for å spre pollen mellom planter, dette kalles pollinering. Uten pollinering kan ikke planter lage frukt. I Norge pollinerer humler både ville blomster, bærbusker og planter i landbruket.

Det finnes 35 arter av humler i Norge.

Beskrivelse

Humlene kan ha ulike farger. Mange er svarte med hvite, gule og oransje bånd på brystet eller bakkroppen. Noen er nesten helt gylne, gule eller svarte. Noen har rød rumpe. Dronningene kan ha annerledes farge enn arbeiderne og hannene.

Humler har forskjellig størrelse. Dronningen er størst og arbeiderne er minst. De arbeiderne som blir født først på året, er ofte bittesmå.

Humler kan stikke med en brodd på bakkroppen, men det er bare hunnene (arbeiderne) og dronningene som stikker. Humler kan stikke flere ganger, mens honningbier dør når de har stukket, fordi brodden blir revet av. Det er sjelden humler stikker, og bare for å forsvare seg eller hvis de kommer i klem.

Levevis

Alle humler starter livet som egg. Egget blir etterhvert til en larve, så til en puppe, og til slutt til en ferdig humle med vinger.

Humler lever sammen i flokker som blir kalt kolonier. Koloniene kan være ganske små, med bare 10-20 stykker, men også store, med mange hundre dyr. Hver koloni har arbeidere (hunner), droner (hanner) og en dronning som legger egg.

Humlene spiser nektar fra blomster. De samler pollen fra blomstene som de gir larvene i humlebolet.

Formering

Om høsten blir det blir laget nye dronninger. De gamle dronningene, alle arbeiderne og dronene dør. De nye dronningene parer seg, og så går de i dvale. Når våren kommer, flyr de nye dronningene ut for å finne et nytt sted å ha bol.

Bolet kan for eksempel lages i et forlatt musehull, en tom fuglekasse, en husvegg eller under jorden. Noen humler liker å bo i insekthotell, men ikke alle. I bolet legger hun egg. Når de klekkes, blir de til arbeidere. De nye arbeiderne passer så på eggene og larvene som dronningen legger. Alle de nye larvene er hunner og søstre.

På høsten blir det klekket egg som blir til droner. Dronenes eneste jobb er å pare seg med dronningen.

Trusler

De siste årene har mange humlearter minket i Norge og i andre land. Det er mange grunner til at humlene forsvinner:

  • Det bygges større byer
  • Ville blomsterenger blir til åkre
  • Ville blomsterenger blir ikke passet på, gror igjen og blir til skoger
  • Forurensning
  • Klimaendringer

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Henninge Torp Bie