Faktaboks

geotermisk energi

jordvarme

En fabrikk med fire høye piper. Opp av pipene velter det mye, hvit røyk. Det går mange rør langs bakken ut fra fabrikken.
Det geotermiske anlegget på Nesjavellir, Island
Foto av geotermisk anlegg.
Lisens: CC BY SA 3.0
Geotermisk kraftverk

Illustrasjon av hvordan et geotermisk kraftverk virker: 1. Varmt vann blir sprøytet ned under jordoverflaten. Der blir det varmet enda mer opp. 2. Et rør leder det varme vannet opp til kraftverket. 3. Det varme vannet blir ført inn i en generator 4. Trykket fra vannet driver en turbin, som produserer elektrisitet. 5. Vann som ikke blir brukt kan bli brukt til evt. fjernvarme 6. Gjenbruk av termisk energi 7. Kaldt vann blir pumpet ned i jorda igjen for å bli varmet opp på nytt.

Geotermisk kraftverk
Av .
Lisens: fri

Geotermisk energi er energi fra varme i jordskorpen. Geotermisk energi kalles også jordvarme.

Det fins to typer geotermisk energi:

  • Dyp geotermisk energi ligger mer enn 300 meter under bakken. Den kommer mest fra radioaktivitet i bergartene inni Jorda.
  • Grunnvarme ligger mindre enn 300 meter under bakken. Den kommer mest fra solenergi, som lagres i bakken.

Geotermisk energi er fornybar og miljøvennlig. Den påvirker heller ikke klimaet.

Bruk av dyp geotermisk energi

Man kan få tak i dyp geotermisk energi ved å pumpe opp varmt vann og vanndamp fra jordskorpa. Vannet kan brukes til å varme opp bygninger. Det kan også brukes til å lage elektrisitet i geotermiske kraftverk.

Dyp geotermisk energi er viktig i land med mange vulkaner, for eksempel New Zealand og Island.

Bruk av grunnvarme

Grunnvarme hentes fra fjell, jord eller grunnvann. Grunnvarme har lavere temperatur enn dyp geotermisk energi. Derfor må man ha en varmepumpe som bruker strøm til å øke temperaturen litt, før den kan varme opp bygninger.

I Norge varmes for eksempel sykehuset Rikshospitalet og flyplassen på Gardermoen opp av grunnvarme.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Knut Hofstad