Energikilder er materialer eller noe i naturen som inneholder energi man kan ha nytte av, for eksempel til å lage varme eller produsere kraft.

Energikilder som kan brukes om igjen, kalles fornybare energikilder. Bioenergi og solenergi er eksempler på fornybare energikilder. Vannkraft og vindkraft er eksempler på kraft produsert av fornybare energikilder.

Ikke-fornybare energikilder kan bare brukes én gang. De ligger lagret i jordskorpen og blir ikke fornyet. Kull, råolje og naturgass er eksempler på ikke-fornybare energikilder.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Knut Hofstad