En oppslått bok. På venste siden er det en tegning av en kvinne som sitter ved et bord og skriver. På høyre side er det tekst skrevet med gotiske bokstaver.

Dorothe Engelbretsdatter (1634–1716) fra Bergen var den første kjente kvinnelige forfatteren i Norge. Hun skrev blant annet mange salmer. Bildet er fra salmeboka hennes Siælens Sang-offer som først ble gitt ut i 1678.

Foto av salmebok.
Av .
Lisens: CC BY NC SA 4.0
Maleriet viser en alvorlig mann som holder en liten bok i hendene. Han har prestekrage rundt halsen og er kledt i en svart kappe.

Mye av diktningen i barokken var religiøs. Presten Petter Dass er en av Norges barokkdiktere. Han skrev særlig religiøse skrifter og salmer. Et av hans mest kjente verk er Nordlands trompet. Det er et verk på vers som handler om nordnorsk natur, årstidene, dyreliv, næringsliv og folkeliv.

Maleri av Petter Dass, 1684.
Av .

Fra 1537 til 1814 var Norge under dansk styre. I denne perioden var norsk først og fremst et språk man snakket, et talespråk.

Skriftspråket var dansk, men forfatterne brukte noen ganger norske ord og uttrykk.

Forskjellige typer tekster

En viktig del av litteraturen i denne perioden var religiøse tekster, som salmer. Det fantes også sanger eller viser om bibelhistorien eller annet som man skulle kunne om Bibelen og kristendommen.

Dikt som var skrevet til spesielle anledninger, som dåp, bryllup og begravelser, var alminnelige og populære. Hvis dikterne skrev til rike mennesker, og særlig kongen, kunne de få fordeler.

Det ble også skrevet tekster som beskrev forskjellige steder, om naturen og samfunnet og hva man levde av. Slike tekster skulle lære leserne noe viktig om Norge. Slike tekster ble ekstra viktige i opplysningstiden.

Mange kunne lese, og de leste ofte spennende eller morsomme historier.

Det var vanlig å fortelle eventyr og sagn og å synge forskjellige slags viser.

Kjente forfattere

På 1600-tallet var Dorothe Engelbretsdatter fra Bergen en kjent salmedikter.

Presten Petter Dass fra Nordland var en annen 1600-tallsdikter. Han skrev både salmer, viser og andre slags dikt. Noen av dem var for folk flest, mens andre var mest for dem som hadde studert. I mange av tekstene sine nevnte Petter Dass hjemstedet sitt.

Den mest berømte norske forfatteren på 1700-tallet er Ludvig Holberg. Han ble født i Bergen, men flyttet til København som ung for å studere. På den tiden hadde ikke Norge eget universitet. Holberg ble professor der og bodde i Danmark resten av sitt liv. Holberg skrev mange typer tekster, men er mest kjent for komediene sine. Komedier er morsomme skuespill. Flere av komediene spilles fortsatt i dag, særlig i Norge og Danmark. De mest kjente er Jeppe på Bjerget og Erasmus Montanus.

En annen norsk forfatter fra 1700-tallet er Johan Herman Wessel. Han ble født i Vestby. Også han studerte i København og ble boende der. Han er særlig kjent for sine morsomme dikt og komedien Kjærlighet uten strømper.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Hanne Lauvstad
Dr. art., Det Norske Akademis ordbok