Foto av fire personer i regntøy sitter på en gressbakke. Gresset er fjernet for å få fram jorda under i to firkanta felt. Personene ser ut som de graver i, og undersøker, jorda med hendene. To svarte plastbøtter står nærmest kamera.

Arkeologer på utgraving av en steinalderboplass på Hardangervidda.

Av /NTB Scanpix ※.

Arkeologi er et fag innenfor historie som handler om å finne ut hvordan menneskene levde i eldre tider. En person som kan faget arkeologi kalles arkeolog.

Arkeologer undersøker og forsker på rester og spor etter mennesker. Mange av disse restene og sporene må graves fram.

Beskrivelse

En av de vanligste oppgavene til en arkeolog er å grave i jorda for å finne spor etter mennesker som har vært der for lenge siden. Dette kalles å gjøre utgravinger. Når man gjør utgravinger kan man for eksempel finne rester av:

 • bygninger
 • veier
 • ting, som kopper og kar, redskaper, smykker, penger og våpen
 • skjeletter av mennesker og dyr

Typer

Foto av gullmynter
Gullmynter funnet i sjøen utenfor øya Runde i Møre og Romsdal. Myntene var om bord i et nederlandsk skip som sank i 1725.
Foto av gullmynter
Av /NTB.

Det finnes flere typer arkeologi. Noen arkeologer studerer perioder før mennesket kunne bruke metall, eller hadde laget skriftspråk, for eksempel steinalderen.

Fra menneskene fikk skriftspråk, begynte de å skrive om hvordan de hadde det, og hva som skjedde der de var. Da kan arkeologene også lese tekster, for å finne ut hvordan menneskene levde. Tekstene kan gjøre det lettere å skjønne hvordan menneskene levde da teksten ble skrevet. Det finnes for eksempel tekster fra den greske antikken og middelalderen.

En type arkeologi heter marinarkeologi. Der studerer man mennesker som levde ved og av sjøen. I marinarkeologi blir for eksempel skipsvrak på bunnen av havet undersøkt nøye. Man forsker også på havner, naust og ting som ble brukt av folk langs kysten.

Metoder

Felles for all arkeologi er at man deler oppgavene i tre deler:

 • Første del er å grave, eller undersøke, et område der man kan finne spor fra fortiden.
 • Andre del er å registrere alt de har funnet.
 • Tredje del er å finne ut hva funnene kan fortelle, altså tolke dem.

Datering

En viktig oppgave i arkeologi er å finne ut hvilken tid det man har funnet er fra. Det kalles å datere noe. Her brukes det flere metoder. Blant annet C-14-metoden og dendrokronologi.

I C-14-metoden måles mengden av radioaktiv stråling fra karbon i det som er funnet. C-14-metoden kan gi en ganske nøyaktig datering.

En annen måte å datere på er å telle årringer i et stykke tre. Det kan man for eksempel gjøre i en tømmerstokk som er brukt i en bygning. Denne metoden kalles dendrokronologi.

Arkeologi i Norge

Noen viktige arkeologiske funn i Norge er:

 • Boplasser fra steinalderen som forteller hvordan menneskene bodde og hva de spiste.
 • Gravhauger fra vikingtiden, med våpen, smykker og skip
 • Rester av bygninger, veier og gjenstander fra middelalderen. Dette er det funnet mye av blant annet i Bergen, Trondheim og Oslo.
 • En av Nord-Europas største gullskatter, funnet i et skipsvrak utenfor øya Runde i Møre og Romsdal.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Wikene Iddeng
Førsteamanuensis II i antikkens historie, Universitetet i Sørøst-Norge