norsk kan substantiver og adjektiver bøyes i ubestemt og bestemt form. En fin katt har ubestemt form, mens den fine katten har bestemt form.

Substantiv kommer i ubestemt form når informasjonen man får, ikke er kjent fra før: «Sara har en katt». Når informasjonen er kjent, blir substantivet satt i bestemt form: «Katten til Sara heter Putte».

Adjektiver har også bestemt og ubestemt form. Hvis et adjektiv beskriver et substantiv som er i bestemt form, blir adjektivet i bestemt form, men i flertall er ubestemt og bestemt form like.

Substantiver

Eksempler på ubestemte og bestemte former av substantivene katt, bru og bilde:

Ubestemt entall Bestemt entall Ubestemt flertall Bestemt flertall
en katt katten katter kattene
ei bru brua bruer bruene
et bilde bildet bilder bildene

Man bruker alltid ubestemt form etter ordene mange, mye, ingen og vanligvis etter tall: «Det er mange bilder på veggen. Tre bilder er av meg».

Etter ordene den/denne, det/dette og de/disse er det nesten alltid bestemt form: «Denne brua er lang. De bruene der er korte». Unntakene er noen faste uttrykk, som «Den sjuende far i huset».

Adjektiver

Adjektiver har også ubestemte og bestemte former på norsk. Det kan man bare se når adjektivet står i entall:

ubestemt entall Bestemt entall Ubestemt flertall Bestemt flertall
en stor katt den store katten store katter de store kattene
ei stor bru den store brua store bruer de store bruene
et stort hus det store huset store hus de store husene

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Rolf Theil
Professor emeritus, Universitetet i Oslo