Dialog er en samtale mellom to eller flere personer.

Ordet dialog brukes også om det skuespillerne sier i teater og film og det personer i skjønnlitteratur sier.

Når man gjengir ordrett det en person sier i en tekst, kalles det for en replikk.

Det motsatte av dialog er monolog. I en monolog er det bare én person som snakker.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Fred Huvenes